top of page
Image by Peter Thomas

Valideringsutbildning till socialpedagog

Umano utbildning och Väddö folkhögskola uppdrag och utbildning AB

Vår valideringsutbildning ger erforderlig kompetens och är anpassad till de studerande som har stark utbildningsbakgrund och reell kompetens inom socialt förändringsarbete.

Det är innehållet i den tvååriga eftergymnasiala utbildningen Humanistisk socialpedagog som ligger till grund för denna distansutbildning.

Läs mer om Humanistisk socialpedagog här!

Vi kommer försäkra deltagarna om att de efter utbildningens slut besitter de kunskaper som ingår i yrkeshögskolans socialpedagogutbildningar.

Läs mer om Myndigheten för Yrkeshögskolans Författningssamling (MYHFS 2022:3, ISSN 2000-6802)
 

 

Distansutbildning två terminer med fyra fysiska träffar
Utbildningen är på distans med fyra fysiska träffar, tre dagar vid varje tillfälle, förlagda till Väddö folkhögskola på Väddö.

Där arbetar deltagarna med de aktuella kurserna i grupper, lyssnar på föreläsningar, samtalar med oss lärare och samordnar sitt kunskapsinhämtande. Utöver de fysiska träffarna använder vi oss av Teams som gemensam plattform för fjärrundervisning.

Vi validerar de studerandes kunskaper fortlöpande. Det betyder at vi ger uppgifter till de studerande som är anpassade till deltagarnas förkunskaper. Utbildningen ger erforderlig kompetens för vad som krävs i yrkeslivet utifrån Socialstyrelsens rekommendation om kompetenskrav.

Träffarna på Väddö folkhögskola genomförs under tre vardagar.
Första dagen startar med lunch kl. 12.00 och slutar kl. 13.00 dag tre.
Vid träffarna ingår även studier på kvällarna.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 1850 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost, dag ett till tre).

I priset inkluderas även en serviceavgift som omfattar försäkring, licenser och kopiering. Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 830 kr per träff.

Datum för kursträffar:
Hösttermin 2024: 23-25 /9 och 25-27/11
Vårtermin 2025: 24-26/3 och 26-28/5

Förhållningssätt:
Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande.
 
I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna i socialt förändringsarbete. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett förändringsarbete.
 
Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.

Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

Kostnaden för utbildningen:
60 000 kr + moms faktureras från Väddö folkhögskola uppdrag och utbildning AB i samband med antagningsbeskedet.

Ansök snarast, men senast 15 juni 2024.
Du skickar in din ansökan via mail till bragi.olafsson@vaddo.fhsk.se 
Utöver tidigare intyg/betyg behöver du inkludera ett personligt brev i din ansökan. I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du söker till utbildningen.

Utifrån din ansökan vill vi ha samtal med dig och tillsammans med dig göra en samlad bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Kontaktperson:
Väddö uppdrag och utbildning AB, Örjan Brinkman styrelseordförande Väddö Folkhögskola.
E-post: orjan.brinkman@vaddo.fhsk.se

Kontakta oss:

Umano Terapi och Utbildning*

Södra Fullsta 122

774 99

By Kyrkby

* Ägs och drivs av Bragi Olafsson genom sina bolag Bragis Terapi och Islandshästar, och Umano AB

Mobil: 070-5733373

E-post:

Bragi Olafsson

bragi@umano.se

bottom of page