top of page

Vi kommer till er med den utbildningen ni behöver!

Umano erbjuder skräddarsydda utbildningar till företag och organisationer som sysslar med socialt förändringsarbete eller behandling. Då kan vi sy ihop den utbildning som passar din verksamhet idag.

Vi kan använda befintliga kurser från socialpedagogutbildningen eller skapa egna som ni behöver.

Vi kan ta fram utbildningar inom följande områden:

  • Trauma PTSD (traumamedvetet socialt arbete/omsorg)

  • Beroende

  • Återfallsprevention

  • Psykiatri och samsjuklighet

  • Interkulturell förankring

  • Socialpedagogik

  • Att leda i Process (processorienterat förändringsarbete)

 

För skolan!

Vi kan erbjuda skolor utbildningar för lärare och elever inom följande områden:

Socialpedagogik - att integrera det socialpedagogiska förhållningsättet/arbetet i skolans verksamhet i stort. Hur vi kan skapa en mer inkluderande miljö på skolan.

Kunskap om beroende - föreläsningar och hjälp med att upprätta och efterleva en god alkohol och drogpolicy.

Interkulturell förankring - föreläsningar och handledning för skolpersonal


Ta gärna kontakt med Bragi för eventuellt upplägg och innehåll.
Mail: bragi@umano.se
Telefon: 0705-733373

 

Kontakta oss:

Umano Terapi och Utbildning*

Södra Fullsta 122

774 99

By Kyrkby

* Ägs och drivs av Bragi Olafsson genom sina bolag Bragis Terapi och Islandshästar, och Umano AB

Mobil: 070-5733373

E-post:

Bragi Olafsson

bragi@umano.se

bottom of page