top of page

Ett förhållningsätt ur den humanistiska psykologin

Umano har varit verksamt sedan 1997 och drivs av Bragi Olafsson.

Företaget har i dialog med våra olika samarbetspartners, elever och anställda utvecklas till att vara ett av de ledande företagen inom utbildning av behandlingspedagoger och socialpedagoger.

 

Umano har ett nära samarbete med arbetsgivare verksamma inom socialt förändringsarbete. Detta samarbete innebär att vi håller oss uppdaterade om vilken kompetens våra elever behöver ha vid avslutat utbildning. Våra elever är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Våra medarbetare

IMG_0333.JPG

Bragi Olafsson

Har varit verksam som terapeut, utbildare och handledare inom socialt arbete sedan 1987.

I huvudsak utbildare av behandlingspedagoger och socialpedagoger.

Bragi är utbildad gestaltterapeut vid GA, Gestaltakademin i Skandinavien på 90-talet, och har gått en treårig utbildning för Carlos Chan i början på 2000-talet. Utbildningen var vid Danska Institutet Moaiku, Efteruddannelse i Relationell Traumaterapi 1, 2 och 3 under åren 2013–2018.

Marie-Louise Honka

Arbetat med handledning, terapi, och utbildning inom olika sociala verksamheter i hela sitt yrkesverksamma liv.

Sedan slutet av 90-talet har Marie-Louise utbildat sig i olika metoder och former av terapi, med fokus på kroppen, anknytning och mötet, grundat i den psykodynamiska skolan. I fyra år gick Marie-Louise i utbildning hos Dr. Carlos Chan, varav ett år var ett traineer år i Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama, och utbildade sig till kroppsterapeut.


"Marie-Louise Honka have successfully been running groups according to my Concept for Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama, since October 2016. This is a good proof that the model works without me.”


~Carlos Chan, 2017~

20210617_155654.jpg
Elfar.jpg

Elfar Bragason

Elfar är verksam psykolog och beroendeterapeut.
Sedan år 2006 har Elfar utbildad sig och arbetat
inom det psykosociala fältet, från behandlingspedagog till steg ett KBT-terapeut, med Master i
klinisk psykologi.

Elfar har också utbildat sig i motiverande samtal
(MI), Community Reinforcement Approach (CRA) och nu senast i schematerapi på Svenska
Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
Han har även gått en treårig utbildning i Body Dynamic Group Therapy med Bioenergetics & Psychodrama.

Elfar har arbetat med behandling inom rättpsykiatrin och på olika behandlingshem, men också med handledning av personal och utbildare i MI.
De senaste åren har Elfar ägnat sig åt behandling både enskilt och i grupp, och handlett personal och beroendeterapeuter samt utbildare i återfallsprevention.

Dag Hallermalm

Har arbetat med socialt arbete i 15 år, i huvudsak med vuxna, ungdomar och deras familjer utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Har främst rört sig inom beroende, kriminalitet och neuropsykiatri.

 

Dag är utbildad i Motiverande samtal (MI), funktionell familjeterapi, kriminalitet som livsstil och komet m.m.

Resized_IMG_1586.jpg
305666376_1158159551400433_6673614987409369504_n.jpg

Jonas Bratt

Jonas kommer från tillverkninhsindustrin, men omskolade sig och har arbetat med socialt förändringsarbete i både kommunal och privat regi. Framförallt med ungdomar med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik.

 

Jonas är utbildad hälsopedagog vid Högskolan i Gävle samt till socialpedagog och arbetar just nu med processinriktade utbildningar samtidigt som han utbildar sig till processhandledare inom psykosocialt arbete. Han har även gått en treårig utbildning i Body Dynamic Group Therapy med Bioenergetics & Psychodrama

Anna-Carin Wallenstein

Huvudfokus i Anna- Carins arbete har sedan början av 2000-talet varit socialt förändringsarbete med unga vuxna, HVB-hem och Statens institutionsstyrelse (SiS).

 

Anna-Carin har utbildat behandlingspedagoger och socialpedagoger på olika kurser och program på yrkeshögskola och folkhögskola sedan 2008. 

Anna-Carin är utbildad friskvårdskonsulent, behandlingspedagog och processhandledare inom psykosocialt arbete. Hon har en treårig utbildning i Body Dynamic Group Therapy med Bioenergetics & Psychodrama.

Bild christina .jpg
jobbporträtt.jpg

Sanna Printzén

Sanna har en bakgrund i socialt arbete med fokus på utsatta kvinnor och barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
 
Hon är utbildad Europavetare vid Göteborgs Universitet, socialpedagog vid Väddö Folkhögskola och Folkhögskollärare vid Linköpings Universitet.  
 
Sanna är idag utbildare inom socialpedagogutbildningar på Södertörns och Väddö Folkhögskolor. Vid sidan av detta studerar hon ett internationellt masterprogram i Vuxnas lärande och globala förändringar vid Linköpings Universitet. 

Kontakta oss:

Umano Terapi och Utbildning*

Södra Fullsta 122

774 99

By Kyrkby

* Ägs och drivs av Bragi Olafsson genom sina bolag Bragis Terapi och Islandshästar, och Umano AB

Mobil: 070-5733373

E-post:

Bragi Olafsson

bragi@umano.se

bottom of page