top of page
Sphere on Spiral Stairs

Andra starten för vår terapikurs - Hösten 2025.
Nu kan du välja ett år i taget!

Relationsorienterad traumautbildning på utvecklingspsykologisk grund
 

Vi vänder oss till er som arbetar inom olika verksamheter där ni möter människor i kris och trauma.

I den här utbildningen ges det möjlighet att under tre år, utforska, bearbeta och hämta stöd, till dina egna traumarelaterade hinder, som du ev. upplever i din profession på arbetsplatsen. Kursen är upplagd på 3 år, men du kan välja att gå 1 år i taget.

För att starta år 2 behöver du ha gått år 1 och för att starta år 3 behöver du ha gått både år 1 och år 2.

Förkunskap:
Behandlingspedagogutbildning, socialpedagogutbildning, någon form av sjukvårds- eller pedagogisk eftergymnasial utbildning, socionom eller beteendevetare med erfarenhet av arbete med människor t ex kurator. Olika terapiutbildningar som gestaltterapi, KBT eller och psykodynamisk terapi.

Du som har arbetat länge inom terapeutiskt arbete men som saknar utbildning är också välkommen.
 

 

Innehåll:
Vi arbetar utifrån utvecklingspsykologisk grund och anknytningsteori, för att lära om vad som händer med vår psykiska konstruktion, nervsystemet och kroppen vid traumatiska påfrestningar.  

De första två utbildningsåren tar vi oss långsamt och integrerande igenom barnets psykosociala utveckling.
År tre arbetar vi med tonårstiden och har fokus på den psykosexuella identitetsutvecklingen.

Deltagarna ges möjlighet att utforska sina egna, i kroppen låsta traumapositioner, och hämtar stöd av oss lärare och andra deltagare i gruppen för att påbörja upplösningen av dessa.


Vårt förhållningssätt är hämtat från den humanistiska psykologin.
Det innebär att vi i praktiken eftersträvar att skapa det ”rum” där möte och integrering kan ske.

Vår ledarroll är tydlig, men vi skapar detta ”rum” för att värna om demokrati och transparens i varje moment. Deltagarna deltar aktivt, under vår ledning i de terapeutiska övningarna, och i dialogen om mål och metoder i traumaterapi m.m.

Vår modell, är att använda oss av och integrera olika metoder. Där får olika synsätt och teorier plats som fungerar bra i terapeutiskt arbete. Därför välkomnar vi deltagare från olika terapeutiska skolor och tror det kan berika vår utbildning. Vi kommer att skapa tillfälle till riklig dialog om teorier och metoder, och ta in ny litteratur fortlöpande som kan berika utbildningen.

 
Exempel på en dag i utbildningen:

9.00 - 11.00
Samling, och därefter kroppsövningar som är hämtade från Bioenergetic Bodywork Therapy (kroppsterapi), som utvecklats av psykiatern och terapeuten Carlos Chan, som var verksam i Sverige under många år.
11.00 - 12.00
Par och smågruppsövningar. Teorigenomgång.
12.00 - 13.30
Lunch
13.30 - 18.30
Par och smågruppsövningar. Arbete i stor grupp.
18.30 - 19.00
Integrerande övningar avslut för dagen.

Vi kommer att använda oss av litteratur som belyser och förklarar trauma och terapi.


Utbildningens upplägg: 
1 år, fördelat på 4 tillfällen per år. Torsdag till söndag.

Datum, första utbildningsåret:
Släpps efterhand.

Plats:
Kursgård i Södra Dalarna.

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna diplom.

 
Kostnad per utbildningstillfälle, 4 dagar:

5000 kr för privatbetalande.
6000 kr för de som betalar via företag.

Priset är baserat på de kostnader vi har i dag 2024. Priset kan komma att ändras om det blir ökade kostnader för våra lokaler eller andra stora kostnadsförändringar i samhället under de tre åren utbildningen pågår

Utbildningen organiseras och genomförs av:
Umano utbildning, Södra Fullsta 122, 774 99, By Kyrkby


Anmälan görs via mejl till:
bragi@umano.se eller
marie-louise@umano.se


Betala en anmälningsavgift på 500 kr till bankgiro 5500–4949.
Märk din ansökan och betalning med: Terapikurs 1 år, samt ditt namn.

Vi ber dig i din anmälan skriva ett personligt brev där du beskriver dig själv, din arbetssituation och utbildning samt berättar i några ord om dina egna personliga mål med utbildningen. 


Sista anmälningsdatum
15/5 - 2025

Har du frågor är du välkommen att mejla till oss.
Marie-Louise: marie-louise@umano.se
Bragi: bragi@umano.se

Kontakta oss:

Umano Terapi och Utbildning*

Södra Fullsta 122

774 99

By Kyrkby

* Ägs och drivs av Bragi Olafsson genom sina bolag Bragis Terapi och Islandshästar, och Umano AB

Mobil: 070-5733373

E-post:

Bragi Olafsson

bragi@umano.se

bottom of page