top of page
Abstract Paint

För dig som arbetar med Djurunderstödd terapi

Kurs och utbildning i relationsorienterad traumautbildning på utvecklingspsykologisk grund

I den här utbildningen ges det möjlighet att under tre tillfällen, på fyra dagar vardera, utbilda dig i Traumaterapi.
 
Vi vänder oss till er som arbetar med djurunderstödd terapi där ni ofta möter människor i kris och trauma.

Förkunskap:
Du bör ha en relevant utbildning inom ditt område samt utbildning som grund där du har god kunskap om människovårdande arbete.
 
 

Innehåll:
Vi arbetar utifrån utvecklingspsykologisk grund och anknytningsteori, för att lära om vad som händer med vår psykiska konstruktion, nervsystemet och kroppen vid traumatiska påfrestningar.  

Vid de första två utbildningstillfällen tar vi oss långsamt och integrerande igenom barnets psykosociala utveckling i relation till kunskap om psykiska svårigheter, sjukdomar och trauman. 

Det tredje tillfället är kopplat direkt till djurunderstödda terapin och då arbetar vi delvis i stall där vi tar hjälp av relationen med hästar för att upplösa låsta traumatillstånd.

Under hela utbildningen ges deltagarna möjlighet att utforska sina egna, i kroppen låsta traumapositioner, och hämtar stöd av oss lärare och andra deltagare i gruppen för att påbörja upplösningen av dessa.

Vårt förhållningssätt är hämtat från den humanistiska psykologin.
Det innebär att vi i praktiken eftersträvar att skapa det ”rum” där möte och integrering kan ske.

Vår ledarroll är tydlig, men vi skapar detta ”rum” för att värna om demokrati och transparens i varje moment. Deltagarna deltar aktivt, under vår ledning i de terapeutiska övningarna, och i dialogen om mål och metoder i traumaterapi m.m.      

Vår modell, är att använda oss av och integrera olika metoder. Där får olika synsätt och teorier plats som fungerar bra i terapeutiskt arbete. Därför välkomnar vi deltagare från olika terapeutiska skolor och tror det kan berika vår utbildning. Vi kommer att skapa tillfälle till riklig dialog om teorier och metoder, och ta in ny litteratur fortlöpande som kan berika utbildningen.

Lärare: Bragi Olafsson.
Verksam som terapeut, utbildare och handledare inom socialt arbete sedan 1987. Längst som utbildare för behandlingspedagoger och socialpedagoger.
 
Utbildad gestaltterapeut vid GA, Gestaltakademin i Skandinavien på nittiotalet, och har gått en treårig utbildning för Carlos Chan i början på tvåtusentalet. Utbildat vid danska institutet Moaiku, Efteruddannelse i relationel traumaterapi 1,2 och 3 under åren 2013–2018. Undervisare Merete Holm Brantbjerg och Kolbjörn Vårdal

Driver uppfödning av Islandshästar på min gård i Södra Fullsta utanför Avesta i Södra Dalarna

Exempel på en dag i utbildningen:
9.00 - Samling, och därefter integrerande kroppsövningar.
11.00 - Par- och smågruppsövningar. Teorigenomgång.
12.00-13.30 - Lunch
13.30 - 18.30 - Par och smågruppsövningar. Arbete i stor grupp.
18.30 -19.00 - Integrerande övningar avslut för dagen.

Vi kommer att använda oss av litteratur som belyser och förklarar trauma och terapi.

Utbildningens upplägg: 
12 dagar, fördelat på 3 tillfällen, vintern 2024 - 2025

Datum, första utbildningsåret:
11-14 november 2024
18-21 februari 2025
13-16 maj 2025

Plats:
Pellbo, By-Folkärna.
Möjlighet till övernattning på plats 200 kr per natt.
Läs mer om Pellbo lägergård här!
 
Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna diplom.
 
Kostnad per tillfälle, 4 dagar:

15 000 kr för privatbetalande.
18 000 kr för de som betalar via ett företag.

Anmälan görs via mejl till:
bragi@umano.se

Betala en anmälningsavgift på 1000 kr till bankgiro 5500–4949
Märk din ansökan och betalning med: DJUR 24 samt ditt namn.

Vi ber dig i din anmälan skriva ett personligt brev där du beskriver dig själv, din arbetssituation och utbildning samt berättar i några ord om dina egna personliga mål med utbildningen. 


Sista anmälningsdatum
18/9 - 2024

Har du frågor är du välkommen att mejla till oss.
Bragi Olafsson: bragi@umano.se

Kontakta oss:

Umano Terapi och Utbildning*

Södra Fullsta 122

774 99

By Kyrkby

* Ägs och drivs av Bragi Olafsson genom sina bolag Bragis Terapi och Islandshästar, och Umano AB

Mobil: 070-5733373

E-post:

Bragi Olafsson

bragi@umano.se

bottom of page